Psychoterapia

Psychoterapia psychoanalityczna jest metodą poznania i leczenia człowieka. Pozwala ona wyjaśnić różne zjawiska wewnątrzpsychiczne poprzez badanie i odkrywanie pragnień, fantazji, nieświadomych motywacji, konfliktów wewnętrznych, objawów.

Badanie to odbywa się poprzez rozmowę, podczas której pacjent mówi to, co aktualnie przychodzi mu na myśl (wolne skojarzenia), co dotyczy wydarzeń z jego obecnego życia czy też przeszłości, wspomnień, ale może też dotyczyć jego życia wewnętrznego, a więc uczuć, fantazji i snów. Wszystko co przychodzi pacjentowi do głowy może być istotne dla zrozumienia pacjenta przez terapeutę.

Terapeuta nie daje rad, ale przez rozumienie drugiej osoby i swoją pracę pozwala pacjentowi zobaczyć i zrozumieć jego świat wewnętrzny, zachodzące w nim zjawiska oraz przyczyny trudności pacjenta.

Głównym założeniem psychoterapii psychoanalitycznej jest to, że w naszym życiu kierujemy się nie tylko świadomością, ale i nieświadomością, która ma ogromny wpływ na nasze funkcjonowanie. Można to porównać do góry lodowej, której pewna część wystaje nad powierzchnią wody, jednak pozostała ogromna część jest schowana pod taflą. To właśnie poszukiwanie nieświadomych przyczyn świadomych zachowań i przeżyć staje się jednym z zadań terapeuty. Dzięki temu pacjent może zobaczyć siebie i swoje życie z innej perspektywy. Już samo uzyskanie nowego spojrzenia może pomóc w zmniejszeniu przeżywanego cierpienia. Przede wszystkim jednak pacjent może sam dokonywać bardziej świadomych wyborów i lepiej radzić sobie w trudnych dla niego sytuacjach.